whitegoma20110923palbong_01.jpg

▲2011.9.23 홍천 팔봉산 홍천강변

 

whitegoma20110923palbong_02.jpg

▲2011.9.23 홍천 팔봉산 홍천강변

 

whitegoma20120909jirisamsin_1.jpg

▲2012.9.9 지리산 삼신봉

 

whitegoma20120909jirisamsin_2.jpg

▲2012.9.9 지리산 삼신봉

 

whitegoma20120923bulgap.jpg

▲2012.9.23 영광 불갑산