doraji20050817kumisan_01.jpg

▲도라지 2005.8.17 구미산

 

doraji20070905keumo_milyang.jpg

▲도라지 2007.9.5 밀양 금오산

 

doraji20090704sabang.jpg

▲2009.7.4 사방공원

 

doraji20120705seongchi.jpg

▲2012.7.5 성치산(금산)

 

doraji20140618gayasan.jpg

▲2014.6.18 가야산 해인사 소리길중 도라지밭을 지나며