myu20110903palgak_01.jpg

▲2011.9.3 팔각산 산성골

 

myu20110903palgak_02.jpg

▲2011.9.3 팔각산 산성골

 

myu20090723yeonwhoa_01.jpg

▲2009.7.23 연화도

 

myu20090723yeonwhoa_02.jpg

▲2009.7.23 연화도

 

myu20120815juwoang_01.jpg

▲2012.8.15 영덕 달산면 기사리 기사저수지

 

myu20120815juwoang_02.jpg

▲2012.8.15 영덕 달산면 기사리 기사저수지

 

[며느리밑씻개&고마리]
*잎모양으로 구별
며느리밑씻개는 전체적으로 삼각형 형태, 고마리는 삼각형태지만 아랫부분이 잘록한 허리모양을 하고 있다.

 

myu20120815juwoang_03.jpg

▲2012.8.15 영덕 달산면 기사리 기사저수지

 

myu20111024geoje.jpg

▲2011.10.24 거제도 공곶이

 

myu20120914eungam_1.jpg

▲2012.9.14 응암산

 

myu20120914eungam_2.jpg

▲2012.9.14 응암산

 

myu20140905_neogudong.jpg

▲2014.9.5 주왕산 너구동